Pomnik Jana III Sobieskiego

Pomnik Jana III Sobieskiego

Stanisław August Poniatowski szczerze podziwiał Jana III Sobieskiego. Możemy o Króla Stasia się spierać, ale jeden fakt jest bezsporny: charyzmatycznym wodzem to on nie był. Pomnik stanął w 1788 roku, w 105 rocznicę Bitwy Wiedeńskiej. Sobieski jest przedstawiony jako wielki antyczny wódz, tratujący Turków. Po bokach znajdują się tarcze z inskrypcjami po polsku i łacinie.Nazajutrz…

Józef Kwieciński
|

Józef Kwieciński

Józef Kwieciński – mieszczanin. To nazwisko właściwie nic nam dzisiaj nie mówi. Chyba, ze spojrzymy na tablicę fundacyjną z łacińskim napisem umieszczoną na klasycystycznej fasadzie kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu Tam nazwisko Kwiecińskiego figuruje obok imion króla Stanisława Augusta. A wiąże się to z fundatorami fasady, którymi byli Stanisław August i właśnie Józef Kwieciński….

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa

Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa

Dzisiaj mamy dla Was małą warszawską ciekawostkę. Otóż podczas wizyty w Hipotece, co często wiąże się z wizytą w kasie tym razem spojrzeliśmy uważniej na posadzkę a tam…taka niespodzianka – płytki z Opoczna, ale jakie! Sami przeczytajcie ten napis.Przetrwały zawieruchę wojenną i są jednym ze świadków historii z lat budowy Hipoteki (1908 – 1913). A…

Mojżesz

Mojżesz

A oto moja ulubiona rzeźba w Muzeum Rzeźby im. Xaweregu Dunikowskiego w warszawskiej Królikarni. Proszę się jej przyjrzeć uważnie. Już wiadomo kogo przedstawia?Jakieś domysły? Tak, ta rzeźba przedstawia Mojżesza – tablice z dziesięciorgiem przykazań nie pozostawiają wątpliwości. Autorką rzeźby jest Alina Ślesińska.

Maria Gonzaga

Maria Gonzaga

Najbliższe sercu królowej Ludwiki Marii Gonzagi. Wizytki. Pomimo, że królowa sprowadziła do Polski trzy zgromadzenia francuskie: księży misjonarzy (kościół Św. Krzyża na Kakowskim Przedmieściu ), szarytki i wizytki, to najbliższe jej sercu były wizytki. Na życzenie królowej klasztor wizytek umiejscowiono na gruntach przyległych bezpośrednio do Villa Regia. Przekazane siostrom tereny rozciągały się od Krakowskiego Przedmieścia…

Kościół Św. Anny

Kościół Św. Anny

Czy zauważyliście w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu dwa XVIII – wieczne przepięknie wykonane konfesjonały? Uratowała je przed niemiecką wywózką biała farba olejna. Po prostu zostały pomalowane na biało, co znacznie zmniejszyło zainteresowanie nimi okupanta. Na zdjęciu prezentujemy jeden z nich, typowo barkowy, pokryty intarsjowanymi z różnokolorowych gatunków drewna wzorami w które wplecione są…

Józef Piłsudski i jego kobiety
|

Józef Piłsudski i jego kobiety

Co by nie mówić, Józef Piłsudski chyba jednak nie był wzorowym katolikiem (by ożenić się ze swoją pierwszą żoną, zmienił wiarę na prostestancką), nie był też raczej wzorem stałości i wierności małżeńskiej. W 1924 roku, trzy lata po ślubie z Aleksandrą Szczerbińską, Józef Piłsudski poznał młodą lekarkę, Eugenię Lewicką. Józef Piłsudski miał wtedy 57 lat,…

Dow Ber Meisels
| |

Dow Ber Meisels

Dow Ber Meisels. Nadrabin warszawski. Urodził się w Szczekocinach, później był rabinem krakowskim. Wtedy to aktywnie włączył się w pomoc powstańcom listopadowym organizując broń, która następnie była przemycana do Królestwa Polskiego. W 1861 roku, gdy działał już w Warszawie, na znak solidarności z księżmi katolickimi nakazał zamknięcie synagog warszawskich – był to protest przeciwko zbezczeszczeniu…

Chimera warszawska
|

Chimera warszawska

Przedstawiamy Wam dzisiaj Karmiącą Smoczycę (Chimerę z dzieckiem) – kamienną mieszkankę Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego. Prawdopodobnie pochodzi ze zwieńczenia nieistniejącego już budynku znajdującego się w otoczeniu Zamku. Datowana jest na XVIII wiek. Warto zwrócić uwagę na wspaniałe wykończenie rzeźbiarskie Smoczycy, nie znamy niestety nazwiska artysty, ale wiele wskazuje na to, że pochodzi z uznanego warsztatu.

Renomowana jadłodajnia z “Lalki” Prusa
|

Renomowana jadłodajnia z “Lalki” Prusa

“W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zaగmował się pokojem san-stefańskim,wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzieżinteligencja pewnej okolicy Krakowskiego Przedmieścia niemniej gorąco interesowała sięprzyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni…”To oczywiście początek powieści “Lalka” Bolesława Prusa. No właśnie: ale gdzie właściwie znajdowała się owa “renomowana…