|

Stanisław Węgrzycki

Wchodząc na Stare Powązki bramą Św. Honoraty zaraz po prawej stronie mijamy pomnik nagrobny Stanisława Węgrzeckiego. Jest to jeden ze starszych nagrobków cmentarza: Stanisław Węgrzecki zmarł w 1845, a jako, że żył ponad 80 lat, dobrze pamiętał jeszcze czasy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale kim był?

Był dwukrotnym prezydentem Warszawy: raz w latach 1807-1815, czyli wtedy, gdy istniało Księstwo Warszawskie (ustąpił,gdyż nie mógł porozumieć się z Ks. Konstantym), drugi raz w latach 1830-1831, czyli podczas Powstania Listopadowego. Był jednym z tych, którzy podpisali akt detronizacji cara Mikołaja I.

Oprócz tego był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był też wolnomularzem. W młodości blisko współpracował z Hugonem Kołłątajem. Był członkiem sprzysiężenia przygotowującego wybuch Insurekcji Kościuszkowskiej.

W “Kurierze Warszawskim” możemy znaleźć jego nekrolog: Brzmi on następująco:

Stanisław WĘGRZECKI – b. prezydent m. Warszawy, później sędzia apelacyjny Królestwa, następnie prezes Komitetu Właścicieli Listów Zastawnych, odznaczony Orderem św. Stanisława II kl. z gwiazdą i znakiem nieskazitelnej służby, zostawił córkę, wdowę po Wyczechowskim, dyrektorze Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 12 II 1845 w domu nr 463 przy ul. Senatorskiej w Warszawie, żył lat 81, eksp. 14 II 1845 do kośc. Kapucynów, gdzie dnia następnego nab. żał. i skąd pog. na cm. Powązkowski, zapr. rodzina

May be an image of monument and outdoors

Similar Posts