Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Warszawy

Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Warszawy. “Trudno dziś pisać o ulicy Waliców, gdy nie ma w ogóle jej charakterystycznego początkowego fragmentu, jakim był rozłożysty gmach szkół Zgromadzenia Kupców przy narożniku z ulicą Prostą. Wspaniały ten budynek, wzniesiony na przełomie XIX/XX stulecia, tkwi jednak i dziś w pamięci wielu „przedwojennych” pokoleń jako symbol topografii ulicy Waliców, ale też – świetności warszawskiego kupiectwa tamtych lat. Istniał jeszcze po ostatniej wojnie w postaci wypalonych murów z kolumnami, ozdobnymi gzymsami, kamiennymi parapetami…” – pisał Jerzy Kasprzycki.

Budynek został rozebrany po II Wojnie Światowej. Dzisiaj z grubsza w tym miejscu mamy strzeżony osiedlowy parking.

#magiawarszawy#wola#warszawazprzewodnikiem

Similar Posts