Kościół Sióstr Wizytek

Kościoły warszawskie budowane były często bardzo długo. Brakowało funduszy. Nie pomógł też potop szwedzki, który dla XVII-wiecznej Warszawy był z grubsza takim samy kataklizmem, jak ten zafundowany nam podczas II Wojny Światowej.Po zniszczeniach potopu szwedzkiego kościoły odbudowywano długo, często zmieniając fundatorów, a czasem i architektów. Dobrym tego przykładem jest elewacja Kościoła Sióstr Wizytek, w moim subiektywnym rankingu najpiękniejszego kościoła Warszawy. Proszę popatrzeć na elewację. Pierwsze i drugie piętro elewacji to dzieło jednego architekta – Karola Baya. Widzimy piękną barokową optyczną grę światłocieniami, kompozytowe kolumny dają wrażenie ruchu i płynności. Trzecie piętro to już dzieło najprawdopodobniej Efraima Schroegera. Kolumny zostały zastąpione przez pilastry i w ogóle jest całkowicie inna kompozycja.Widzą to Państwo?

Similar Posts