Pałac Kronenberga

Skromność i Energia.To dwie kariatydy, które zachowały się z czterech stojących przy głównym wejściu (od strony pl. Małachowskiego) Pałacu Kronenberga. Pałac został spalony w 1939 roku, a pozostałe ruiny rozebrano w latach 60. XX w. Ale my dzisiaj skupimy się na tych właśnie rzeżbach. Te dwie kariatydy przez wiele lat pozostawały bez właściwej opieki wraz z innymi reliktami architektonicznymi na terenie lapidarium w okolicach Mariensztatu. Dzięki inicjatywie oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki na Zabytkami zostały przenisione do lapidarium Muzeum Ziemi PAN a następnie w 1996 roku poddane konserwacji (ostatnie zdjęcie). Udało się Wam je zobaczyć?

A czy wiecie, że z Pałacu Kronenberga zostały jeszcze cztery granitowe kolumny, z czego jedna jest elementem pomnika Electio Viritim – monumentu znajdującego się u zbiegu ulic: Młynarskiej, Jana Ostroroga i Obozowej w Warszawie, który upamiętnia Pole Elekcyjne na Woli. Natomiast trzy pozostałe zostały wykorzystane przez Zofię Woźną jako materiał do wykonania rzeźby Samotność ustawionej w parku im. Romualda Traugutta.

Similar Posts