|

Ładysław z Gielniowa

Kościół św. Anny na Krakowskim Przedmieściu, a w kościele przepiękna kaplica bł. Ładysława z Gielniowa pokryta wspaniałymi malowidłami, a czy przyglądaliście się ołtarzowi w kaplicy?

W rokokowym ołtarzu w srebrnej trumience umieszczone są relikwie błogosławionego. Po bokach stoją cztery posągi, symbolizujące cztery cnoty kardynalne (roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie), a powyżej znajduje się napis: „Tuere Patrium Regnum et invocatus subveni” (Ochraniaj ojczyste królestwo, a wezwany przybądź mu z pomocą”).

A kim był bł. Ładysław- patron bernardynów?

to patron Warszawy, poeta, kompozytor, jeden z elementów jego pieśni religijnej znalazł się (jako motyw z folkloru mazowieckiego) w Mazurku C-dur op.68 Fryderyka Chopina.

Bł. Ładysław jest też uważany za ojca literatury polskiej i języka polskiego we mszach świętych. Poza tym był natchnionym kaznodzieją, ale i zdolnym administratorem.

Wizytując klasztory, pokonywał duże odległości pieszo i boso, chcąc zachować regułę św. Franciszka. Dwukrotnie – także pieszo i boso – uczestniczył, jako zwierzchnik prowincji, w kapitułach generalnych zakonu w Urbino i Mediolanie.

W ostatnich latach życia spędzonych w Warszawie zaprzyjaźnił się z księżną Anną Radziwiłówną, matką ostatnich książąt mazowieckich. Prochy bł. Władysława umieszczono w dobudowanej specjalnie w latach 1629-1635 kaplicy kościoła św. Anny (Fundacja Zofii Krzyskiej).

Similar Posts