Pomnik Adama Mickiewicza

24 grudnia 1898 r., w setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza w obecności 12 000 zaproszonych gości odsłonięto pomnik wieszcza na skwerze Konstantynowskim (obecnie Mickiewicza) przy Krakowskim Przedmieściu. Uroczystość odbyła się w całkowitym milczeniu, ponieważ władze carskie zakazały jakichkolwiek okolicznościowych przemówień. Henryk Sienkiewicz, który przygotował stosowne przemówienie, pozbawiony możliwości jego wygłoszenia – stał w milczeniu tak długo jak długo trwało by jego wystąpienieRzeźbę postaci Adama Mickiewicza zlecono Cyprianowi Godebskiemu, a otoczenie całego założenia znanym architektom warszawskim – Józefowi Piusowi Dziekońskiemu i Władysławowi Marconiemu. Kute ogrodzenie wykonała słynna firma wyrobów żelaznych, konstrukcji i ornamentów “H. Zieleziński”. Po II wojnie światowej, w styczniu 1950 r. odsłonięto ponownie odtworzony pomnik Adama Mickiewicza.

Similar Posts