Insurekcja warszawska

Tak właśnie wyglądało wieszanie zdrajców na rynku warszawskim 9 maja 1794 roku. Polska chyliła się ku upadkowi. Insurekcja Kościuszkowska i, powiązana z nią, Insurekcja Warszawska, były ostatnią szansą.Po wygnaniu z Warszawy wojsk rosyjskich nie wszystkich zdrajców udało się skazać. Część zbiegła – tych wieszano “in effigie”, czyli wieszano portret osoby, która miano powiesić. Taki los spotkał np. portret Franciszka Branickiego. 9 maja 1794 roku stracono na rynku warszawskim trzech zdrajców, których schwytać się udało: hetmana wielkiego koronnego Piotra Ożarowskiego, marszałka Rady Nieustającej Józefa Ankwicza i hetmana polnego litewskiego Józefa Zabiełłę. Uchwycił do Jan Norblin na swoim rysunku. Przy okazji pięknie widać warszawski ratusz.

Similar Posts