|

Posadzki drewniane w Zamku Królewskim

Posadzki drewniane.

Mogą być dziełem sztuki. Na tym kolażu zebraliśmy kilka zdjęć posadzek z Zamku Królewskiego w Warszawie. Piękne są wszystkie, ale ta z wirującą rozetą (pierwsze zdjęcie od lewej w dolnym rzędzie) to słynna podłoga z Pokoju Audiencjonalnego Starego. Ogromna wirująca rozeta na środku, stanowiła odpowiednik kolistego plafonu Marcella Bacciarellego. Pokój ten był salą tronową do 1777 r., kiedy to wnętrze uległo przebudowie. To z tego okresu pochodzi posadzka, która przetrwała do czasu II wojny światowej.

Podczas odbudowy Zamku, w trakcie rekonstrukcji posadzki użyto siedmiu gatunków drewna: mahoniu, palisandru, róży, jesionu, jaworu, dębu i dębu czarnego.

Similar Posts