Ładysław z Gielniowa
|

Ładysław z Gielniowa

Kościół św. Anny na Krakowskim Przedmieściu, a w kościele przepiękna kaplica bł. Ładysława z Gielniowa pokryta wspaniałymi malowidłami, a czy przyglądaliście się ołtarzowi w kaplicy? W rokokowym ołtarzu w srebrnej trumience umieszczone są relikwie błogosławionego. Po bokach stoją cztery posągi, symbolizujące cztery cnoty kardynalne (roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie), a powyżej znajduje się napis: „Tuere Patrium…