|

Walenty Gagatkiewicz

Spacerując ulicą Piwną bez trudu natkną się Państwo na tablicę upamiętniającą Wojciecha Oczko (1537-1599). Wojciech Oczko był lekarzem nadwornym króla Stefana Batorego, następnie Zygmunta III Wazy. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o innym lekarzu, żyjącym w innej epoce, u schyłku I Rzeczpospolitej, o którym warto wiedzieć coś więcej.

Walenty Gagatkiewicz urodził się 10 lutego 1750 roku w Warszawie. W wieku kilkunastu lat udał się do Francji, gdzie pobierał nauki i zdał egzamin lekarski. Do stolicy Polski wrócił w 1770 roku. Był uznanym chirurgiem. Lekarzem opiekującym się zarówno biedakami, jak i osobami zamożnymi. W 1784 roku… a zresztą oddajmy głos świadkowi epoki, Franciszkowi Leopoldowi Lafontaine:

“W roku 1784 Stanisław August Król Polski, szczególnie umiejący szacować ludzi uczonych, mianował Gagatkiewicza poradniczym swoim lekarzem i Konsyliarzem nadwornym, a we dwa lata potem ozdobił go medalem Marentibus. W roku 1788 roku był nobilitowany przez Króla i zgromadzonych na ów czas Stanów. Przysłał mu Stanisław August na dwa lata przed swoją śmiercią pierścień ze swoim portretem, zapewniając go o najwyższej swej łasce i przychylności.”

Powyższy tekst pochodzi z mowy pochwalnej na cześć Walentego Gagatkiewicza, wygłoszonej przez innego lekarza, Leopolda de Lafontaine, w Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Walenty Gagatkiewicz mieszkał na rynku Starego Miasta po stronie Dekerta, w kamienicy zwanej Klemensowską albo Gagatkiewiczowską.

Na zdjęciach prezentujemy portret Walentego Gagatkiewicza. Autorem jest nie byle kto, bo sam Marcello Bacciarelli.Zaś o Leopoldzie Lafontaine opublikujemy kolejną wpis już w środę, gdyż jego potomkowie…

#magiawarszawy#przewodnikwarszawski#zwiwedzaniewarszawy

Similar Posts