|

Żydowski instytut Historyczny

Zwykły hall w budynku. A jednak nie. To hall w którym widoczne są ślady wydarzeń sprzed ponad 75 lat. Na posadzce siedziby Żydowskiego Instytutu Historycznego, czyli dawnej Głównej Biblioteki Judaistycznej przy ul. Tłomackie 3/5 widoczne są ślady pożaru, który wybuchł w budynku po wysadzeniu Wielkiej Synagogi 16 maja 1943 r. Pod wpływem wysokiej temperatury wykonana z lastrika posadzka miejscami zmieniła kolor. Powstały przebarwienia, pojawiły się pęknięcia i miejscowe ubytki. Budynek przetrwał jednak, a po wojnie został wyremontowany na siedzibę obecnego Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2016 roku podłogę poddano specjalistycznym pracom konserwatorskim aby powstrzymać destrukcję i zwiększyć jej wytrzymałość.

Similar Posts