| |

Henryk Marconi

Henryk Marconi. Warszawski Włoch, sprowadzony do Polski przez generała hrabiego Ludwik Michał Paca. Wybitny architekt, twórca m.in takich projektów jak: – kościół św. Karola Boromeusza na Chłodnej – kościół Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim- kościół św. Anny w Wilanowie – mauzoleum Potockich w Wilanowie- hotel Europejski- fontanna w Ogrodzie Saskim- jednym z jego największych ówczesnych dzieł był projekt pierwszego nowoczesnego wodociągu, uruchomionego w 1855 roku, a zastąpionego ponad 30 lat później systemem wodociągów Lindleya.- przebudował pałacu Paca na Miodowej (ach… ta przyciągająca wzrok brama od strony ulicy Miodowej) i wielu innych. Marconi był nie tylko projektantem, ale również kierował budową, wykonał ponad 40 dużych projektów, nadzorował ponad 50. Położył podwaliny pod polskie studia architektoniczne. Dodajmy jeszcze, że walczył w powstaniu listopadowym, a w czasie powstania styczniowego zasilił skarb narodowy tysiącem rubli w srebrze. Ten wybitny warszawiak z Italii został upamiętniony rzeźbą w lewej nawie kościoła sióstr Wizytek, natomiast cała rodzina Marconich jest patronem jednej z ulic w Wilanowie.

Similar Posts