|

Pałac Franciszka Bielińskiego

Czy wiedzą Państwo, że kiedyś mieliśmy taki śliczny rokokowy pałac w Warszawie? Został on zbudowany przez marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego. Wsławił się on tym, że chyba jako pierwszy zaczął dbać o nasze miasto. Dbał o porządek w mieście, surowo karał przestępców, dzięki niemu powstała Komisja Brukowa – to ona nadzorowała brukowanie ulic w mieście i to dzięki niej już w latach 60-tych XVIII wieku najważniejsze ulice warszawy mogły już poszczycić się brukiem.

Pałac marszałka znajdował się dzisiejszego rogu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej. To właśnie na cześć marszałka wielkiego koronnego mamy nazwę ulicy – Marszałkowska. Sam pałac został rozebrany pod koniec XIX wieku.

Na zdjęciu: pałac Bielińskich, marszałek Franciszek Bieliński

Similar Posts