Pomnik Lotnika

Pomnik Lotnika. Dzieło Edwarda Wittiga. Pierwotnie stanął na placu Unii Lubelskiej, frontem w kierunku Alei Szucha. W 1942 roku na pomniku pojawiły się kotwice Polski Walczącej – była to akcja dywersyjna Jana Bytnara “Rudego” oraz Jana Guta. Po Powstaniu Warszawskim Niemcy pomnik zniszczyli, jego fragmenty, gotowe do przetopienia, znaleziono na Woli, w fabryce Lilpop, Rau i Loewestein. Po wojnie pomnik zrekonstruowano i w 1967 roku ponownie odsłonięto korzystając z zachowanych planów Wittiga. Pomnik przeniesiono na inne miejsce, u wylotu ulicy Żwirki i Wigury. Od tej pory każdy warszawski taksówkarz wiozący pasażerów z Okęcia może o Żwirce, Wigurze i akcji dywersyjnej Szarych Szeregów opowiedzieć.

Similar Posts