Henryk Marconi
| |

Henryk Marconi

Henryk Marconi. Warszawski Włoch, sprowadzony do Polski przez generała hrabiego Ludwik Michał Paca. Wybitny architekt, twórca m.in takich projektów jak: – kościół św. Karola Boromeusza na Chłodnej – kościół Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim- kościół św. Anny w Wilanowie – mauzoleum Potockich w Wilanowie- hotel Europejski- fontanna w Ogrodzie Saskim- jednym z jego największych ówczesnych…

Kościół Sióstr Wizytek

Kościół Sióstr Wizytek

Kościoły warszawskie budowane były często bardzo długo. Brakowało funduszy. Nie pomógł też potop szwedzki, który dla XVII-wiecznej Warszawy był z grubsza takim samy kataklizmem, jak ten zafundowany nam podczas II Wojny Światowej.Po zniszczeniach potopu szwedzkiego kościoły odbudowywano długo, często zmieniając fundatorów, a czasem i architektów. Dobrym tego przykładem jest elewacja Kościoła Sióstr Wizytek, w moim…

Maria Gonzaga

Maria Gonzaga

Najbliższe sercu królowej Ludwiki Marii Gonzagi. Wizytki. Pomimo, że królowa sprowadziła do Polski trzy zgromadzenia francuskie: księży misjonarzy (kościół Św. Krzyża na Kakowskim Przedmieściu ), szarytki i wizytki, to najbliższe jej sercu były wizytki. Na życzenie królowej klasztor wizytek umiejscowiono na gruntach przyległych bezpośrednio do Villa Regia. Przekazane siostrom tereny rozciągały się od Krakowskiego Przedmieścia…